Návod k vyplnění žádosti

Návod na vyplnění elektronické žádosti (přihlášky)

 

  1. Než začnete vyplňovat, musíte mít dostupnou e-mailovou adresu
  2. Vyplněnou žádost je třeba odeslat nejpozději do 4. 4. 2019

 

Pokud nemáte možnost vyplnění elektronické žádosti, vyplníte žádost přímo na místě

při zápise dne 5. 4. 2019 na dané škole

Nová registrace

  • po otevření on-line žádosti se zaregistrujte svým e-mailem
  • po odeslání registrace musíte otevřít uvedený e-mail a podle uvedených pokynů dokončit registraci. Teprve potom můžete pokračovat ve vyplňování žádosti
  • v e-mailu najdete též heslo pro opětovný přístup do on-line žádosti
  • při vyplňování žádosti dodržujte požadovaný formát, např. Jiří Novák (špatně – jiri novak, JIŘÍ NOVÁK)
  • data narození dítěte i zákonných zástupců uvádějte výhradně pomocí nabízeného kalendáře
  • údaje o uživateli = údaje o zákonném zástupci, který podává žádost
  •  po vyplnění údajů o dítěti ukončete registraci nebo můžete pokračovat v přihlašování dalšího dítěte

Základní školy Říčany © 2019