Zápisy k povinné školní docházce do základní školy

Zápisy dětí do prvního ročníku základní školy pro školní rok 2020/2021 letos výjimečně proběhnou bez dětí, a to jako mimořádné opatření MŠMT ČR v souvislosti s onemocněním COVID-19.

Zápis bude nově probíhat v týdnu od 3. do 9. dubna 2020 - b e z   d ě t í

Jak bude zápis probíhat?

  • Zákonný zástupce vyplní přihlášku k povinnému vzdělávání a zápisový lístek v elektronickém systému (do 3.4.2020)
  • Pokud má zákonný zástupce zřízený elektronický podpis, může podepsanou přihlášku k povinnému vzdělávání, přihlášku do školní družiny a zápisová lístek zaslat e-mailem do školy (v týdnu od 3.do 9.4.2020)

1. základní škola Masarykovo náměstí Říčany - zapis@1zs.ricany.cz

2. základní škola Bezručova Říčany - zapis@2zs.ricany.cz

3. základní škola U Říčanského lesa Říčany - zapis@zs.ricany.cz

4.základní škola Nerudova Říčany - zapis@zsp.ricany.cz

  • Pokud má zákonný zástupce datovou schránku, může přihlášku k povinnému vzdělávání, do školní družiny a zápisový lístek zaslat řediteli školy datovou schránkou (v týdnu od 3.do 9.4.2020)

1ZŠ - IS DS: gqgkkq8

2ZŠ - IS DS: bkymr8v

3ZŠ - IS DS: 67xqtiz

4ZŠ - IS DS: desmpac

  • Pokud nemá zákonný zástupce elektronický podpis ani datovou schránku, bude postupovat podle těchto pravidel:

 

Pravidla pro osobní návštěvu školy - předání přihlášky - v rámci zápisu dítěte k povinné školní docházce (v týdnu od 3. do 9. 4. 2020):

Bohužel, netýká se zákonných zástupců, kteří budou v době zápisu v karanténě (včetně jejich rodinných příslušníků)

  • V elektronickém systému si zaregistrovat den a čas, kdy se můžete do školy osobně dostavit (připravujeme - registrace bude dostupná od pátku 27. 3. 2020)
  • V uvedený den se dostavit přesně na čas do budovy školy (v ochranné roušce, čekající budou v rozestupech)
  • Přítomnému pracovníkovi školy předložit přihlášku ke školní docházce a do školní družiny
  • Ke kontrole předložit dále rodný list dítěte a občanský průkaz
  • Pracovník školy přihlášku zkontroluje, vytiskne a zákonný zástupce podepíše
  • Okamžitě poté zákonný zástupce školu opustí  

Školy budou zabezpečeny tak, aby se nevyskytovaly v jedné místnosti víc než 2 osoby, (pokud bude toto opatření v platnosti), pracovníci budou v ochranných prostředcích (rouška, rukavice). Škola bude řádně vydezinfikovaná.

Správní řízení započne dnem 9.dubna 2020. Do jednoho měsíce rozhodne ředitel školy o přijetí či nepřijetí dítěte k povinné školní docházce. Veškeré informace získáte na webových stránkách základní školy, na webu města Říčany nebo v systému elektronického zápisu.

Náhradní termín zápisu pro zákonné zástupce, kteří budou v době řádného zápisu v povinné karanténě je 23.dubna 2020

správní řízení započne dnem 23.dubna 2020

 

Základní školy zřizované městem Říčany:

1.základní škola Masarykovo náměstí Říčany; https://www.zs-ricany.cz/
2.základní škola Bezručova Říčany; https://www.2zsricany.cz/
3.základní škola U Říčanského lesa Říčany; https://www.zs.ricany.cz/
4.základní škola Nerudova Říčany; https://4zs.ricany.cz/

Elektronický systém pro zápis údajů: https://skoly.ricany.cz

V případě potřeby se dotazujte u ředitele školy, kontakty naleznete na webu školy.

Hana Špačková, místostarostka

Základní školy Říčany © 2020