ZÁKLADNÍ ŠKOLY - zápis do 1. ročníků základních škol

Návod k vyplnění žádosti

Návod k vyplnění elektronické žádosti 

o přijetí k povinné školní docházce ve školách zřizovaných městem Říčany pro školní rok 2024/2025

 

Systém pro vyplnění elektronické žádosti bude otevřen 1. 3. 2024.

  1. Než začnete vyplňovat, musíte mít dostupnou e-mailovou adresu
  2. Vyplněnou žádost je třeba odeslat nejpozději do 11. 4. 2024

 

Pokud nemáte možnost vyplnění elektronické žádosti, vyplníte žádost přímo na místě při zápise dne 12. 4. 2024 v dané škole.

 

Nová registrace

  • Po otevření on-line žádosti se zaregistrujte svým e-mailem.
  • Po odeslání registrace musíte otevřít uvedený e-mail a podle uvedených pokynů dokončit registraci. Teprve potom můžete pokračovat ve vyplňování žádosti.
  • V e-mailu najdete též heslo pro opětovný přístup do on-line žádosti.
  • Při vyplňování žádosti dodržujte požadovaný formát, např. Jiří Novák (špatně – jiri novak, JIŘÍ NOVÁK).
  • Data narození dítěte i zákonných zástupců uvádějte výhradně pomocí nabízeného kalendáře.
  • Údaje o uživateli = údaje o zákonném zástupci, který podává žádost.
  • Po vyplnění údajů o dítěti ukončete registraci nebo můžete pokračovat v přihlašování dalšího dítěte.